Tuesday, September 17, 2013

Media Fasik...

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”[Al Hujuraat:6]
Ayat di atas menjelaskan satu kejadian di zaman Nabi. Ketika itu Al Harits menghadap Nabi. Dan Nabi mengajaknya masuk ke dalam Islam. Al Harits pun bersyahadah masuk ke dalam Islam. Nabi mengajaknya untuk membayar zakat.
Al Harits menyanggupinya dan berkata: “Ya Rasulullah, aku akan pulang kepada kaumku dan mengajak mereka masuk Islam dan membayar zakat. Aku akan mengumpulkan zakatnya. Jika telah tiba waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat.”
Akhirnya Nabi mengutus Al Walid bin ‘Uqbah untuk mengambil zakat pada Al Harits. Namun sebelum sampai di tempat, Al Walid takut dan akhirnya pulang dan memberi laporan palsu pada Nabi. Katanya Al Harits tidak mau membayar zakat bahkan mengancam akan membunuhnya.
Kemudian Nabi mengirim utusan yang lain untuk menemui Al Harits guna memeriksa kebenaran berita itu. Di tengah perjalanan, utusan tersebut bertemu Al Harits  beserta sahabatnya yang sedang pergi untuk menemui Nabi. Al Harits bertanya kepada utusan itu: “Kepada siapa kamu diutus?”
Utusan itu menjawab: “Kami diutus kepadamu.”
Al Harits bertanya: “Mengapa?”
Mereka menjawab: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus Al Walid bin ‘Uqbah. Namun ia berkata bahwa engkau tidak mau membayar zakat dan bahkan ingin membunuhnya.”
Al Harits berkata: “Demi Allah yang telah mengutus Muhammad, aku tidak melihatnya. Tidak ada yang datang kepadaku.”
Ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah SAW, bertanyalah beliau: “Mengapa engkau tidak mau membayar zakat dan ingin membunuh utusanku?”
Al Harits menjawab: “Demi Allah yang mengutus engkau dengan sebenar-benarnya. Aku tidak berbuat demikian.” Maka turunlah ayat Al Hujuraat:6 sebagai peringatan kepada kaum mukminin agar tidak mempercayai satu berita secara sepihak tanpa memeriksanya kepada kaum yang dituduh. (HR Ahmad).

Terhadap Muslim saja kita harus berhati-hati dalam menerima satu berita. Kerana boleh jadi laporan itu tidak benar. Apalagi terhadap berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang kafir atau sekuler yang membenci Islam.

Muslimkah kita?...

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi, jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." 
(Al Baqarah: 208-209)

Jadi, menjadi persoalan..Apakah dengan mengamal Islam dikala lahir, kahwin, pembahagian harta dan kematian, telah cukup sempurna ke Islaman kita? Fikir-fikirkanlah...

Tuesday, April 17, 2012

Sumbangan Bantuan
Saya dan Crew 1 GEMA telah melawat perkampungan orang asli di Kampung Orang Asli, Batu 9 1/2 , Tapah, Perak pada 14 April 2012 yang lalu.Dalam lawatan tersebut kami sempat menjalankan aktiviti. Kami difahamkan dalam 10 keluarga di perkampungan tersebut hanya terdapat 3 keluarga yang beragama Islam selainnya menganut pelbagai agama. Kehidupan mereka sangat daif, namun sinar Islam telah mula masuk ke dalam jiwa mereka.Saya tertarik dengan pengerusi surau kampung tersebut, iaitu Mbah Buyong atau nama Islamnya Osman bin Abdullah (Gambar). Dia telah 10 tahun menemui sinar Islam dan merupakan orang yang pertama melafazkan syahadah di kampung tersebut. Kekuatan kepercayaannya kepada Allah s.w.t, dia mampu bertahan dan akan terus mengembangkan syiar Islam di kampungnya. Hasil perbualan kami, dia amat berbesar hati sekiranya dapat kita sesama Muslim menyumbang sedikit wang berjumlah RM600 untuk dia membaiki motorsikalnya yang telah rosak dan tersadai di rumahnya hampir 2 bulan, dan dalam tempoh tersebut dia tidak dapat bergerak ke mana-mana. Diharapkan hasil usaha kita, dia boleh meneruskan pengajian-pengajian Islamnya dan menguruskan segala urusan di Pejabat Agama Islam Tapah.Selain daripada itu, J/k Dakwah juga berhasrat ingin mengumpul sumbangan bantuan untuk masyarakat orang asli di sana.Semoga segala keihklasan dalam usaha kita membantu masyarakat Islam dalam menyambung perjuangan dakwah Rasulullah, mendapat keredhaan dari Allah s.w.t. dan syafaat dari Rasulullah s.a.w.Sumbangan bolehlah dibuat melalui Akaun Maybank Islamic atas nama PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA (BATANG PADANG) - 558109300225 atau terus menghubungi saya.Sekian.Muhammad Arif bin Mat Saat (0194000954)


Jawatankuasa Dakwah,


Pertubuhan Ikram Malaysia (Batang Padang)

Monday, April 9, 2012

PERANAN IBUBAPA DALAM MENDIDIK ANAK-ANAK

“Apabila meninggal dunia seseorang anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara iaitu: Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang sentiasa mendoakan kedua-dua ibu bapanya”. (Hadis Riwayat al-Bukhari)


Betapa beruntungnya kedua-dua ibu bapa yang mempunyai anak-anak soleh yang dapat membahagiakan hidup mereka, bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat juga. Doa daripada anak-anak yang soleh tetap tidak terputus kepada ibu dan bapa mereka sekalipun kedua-duanya telah meninggal dunia. Tiada simpanan yang paling berharga dan kekayaan yang paling mahal nilainya untuk kehidupan dunia dan akhirat jika dibandingkan dengan anak soleh, apalagi jika dilengkapi dengan pendidikan dan didikan yang betul dan lengkap berlandaskan Islam.Terdapat empat kaedah asas untuk mendidik anak iaitu :1- Didikan dengan menunjukkan contoh teladanDidikan dengan menunjukkan contoh teladan adalah antara cara yang paling berkesan untuk membentuk peribadi anak-anak dari segi akhlak, rohani dan sosial. Orang yang mendidik merupakan contoh yang paling utama sekali kepada anak-anak. Samada guru ataupun rakan-rakan di sekolah mahupun jiran tetangga di rumah, majoriti mereka haruslah yang boleh memberikan teladan yang baik kepada diri anak-anak. Oleh sebab itu, adalah penting untuk ibu bapa memilih sekolah dan suasana tempat tinggal yang baik. Sekolah yang dipilih haruslah mementingkan soal-soal akhlak yang baik dan bukan sahaja mementingkan kemajuan akademik semata-mata. Jika sebaliknya, maka anak-anak akan lebih cenderung untuk mencontohi golongan majoriti yang tidak baik.2- Didikan dengan nasihat dan bimbinganNasihat dan bimbingan merupakan kaedah mendidik yang berkesan. Nasihat dan bimbingan ini penting dalam proses menerapkan soal-soal ghaib atau berkaitan dengan keimanan, seperti soal mempercayai Allah SWT, mempercayai malaikat, kitab, Rasul, syurga neraka serta qada’ dan qadar. Proses nasihat dan bimbingan ini adalah menyampaikan ilmu mengenai segala hukum hakam agama (ilmu syariat), ilmu membersihkan hati (tasauf) dan juga segala peraturan yang ditentukan oleh manusia yang tidak bercanggah dengan hukum agama Islam. Ia penting supaya anak-anak mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat.Kaedah nasihat ini berperanan dalam menjelaskan keada anak-anak tentang segala hakikat, menghiasinya dengan moral yang mulia, dan mengajarinya dengan prinsip-prinsip Islam. Maka tidak pelik jika kita dapati al-Quran menggunakan kaedah ini dan berbicara kepada jiwa manusia dengan nasihat dan bimbingan yang berhikmah dan berperingkat. Al-Quran sering mengulang-ulang berbagai pengarahan dan nasihatnya untuk tujuan membimbing dan terus membimbing umat Islam kejalan yang benar. Anak-anak perlu diberi nasihat dan bimbingan sebanyak 200 kali untuk benar-benar faham dan menghayati apa yang ingin disampaikan. Ibu bapa tidak seharusnya berasa jemu atau patah semangat untuk berpesan kepada anak-anak dari semasa ke semasa.3- Didikan dengan pemerhatian dan pengawasanMaksud didikan dengan pengawasan ialah mendampingi anak-anak dalam usaha untuk membentuk akidah dan moral, memerhati dan mengawasi mereka dengan berkomunikasi secara terus menerus tentang keadaannya, baik dalam hal luaran dan dalaman mereka. Ia bertujuan untuk melahirkan anak yang seimbang, yang dapat menjalankan kewajipan-kewajipan dengan baik dalam kehidupan seseorang muslim.Memerhati dan mengawas anak-anak juga merupakan satu daripada kaedah mendidik yang efektif. Ia tidak sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan dan menunjukkan contoh teladan sahaja, tetapi ia mesti diiringi dengan pemerhatian dan pengawasan daripada ibu bapa. Untuk melaksanakan ini, ibu bapa sendiri perlulah meluangkan masa mendampingi anak-anak dan sesekali mengikuti dan meninjau bagaimana perlakuan anak-anak ketika bermain dan bercampur dengan rakan-rakannya diluar, sewaktu anak melakukan kerja rumah dan sewaktu anak melakukan ibadah dan sebagainya.Setelah pemerhatian dibuat dan dipastikan tingkahlaku sebenar anak-anak, maka ibu bapa perlu menganalisa samada mereka menunjukkan peningkatan atau penurunan. Ibu bapa haruslah ingat bahawa tingkahlaku anak-anak boleh berubah dengan hadirnya pengaruh atau faktor yang baru dalam hidup mereka.4- Didikan dengan hukuman dan dendaMendenda dan menghukum dibolehkan dalam Islam, tetapi ia ada cara-caranya tersendiri. Ini jelas ditunjukkan dalam al-Quran, dimana Allah SWT sendiri memerintahkan agar mereka yang bersalah dihukum. Sungguhpun hukuman dibenarkan, ia merupakan kaedah didikan yang terakhir sekali, iaitu selepas ibu bapa telah memberikan nasihat dan bimbingan serta teguran yang mencukupi. Tetapi hukuman itu hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat, iaitu daripada hukuman yang ringan beransur-ansur ke berat. Ini bermakna, jika dengan hukuman yang ringan masih tidak berkesan, maka hukuman yang lebih berat boleh dilakukan.Antara contoh hukuman yang ringan ialah mengasingkan anak supaya bersendirian dan agar anak sedar tentang kesalahan yang telah dilakukan. Ataupun mendenda anak supaya melakukan kerja tambahan ataupun memendekkan masa bermainnya. Hukuman memukul merupakan hukuman yang paling berat untuk seorang anak dan ia tidak akan mungkin mengulanginya selepas hukuman yang telah dilaluinya.Selain mendidik anak-anak dengan menunjukkan contoh teladan, memberikan nasihat dan bimbingan, pemerhatian dan pengawasan serta memberikan hukuman dan denda, ibubapa juga boleh menggunakan kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika mendidik anak-anaknya antaranya seperti:1- Mengajari dan membiasakan anak-anak dengan ucapan salamDiantara petunjuk dan kaedah Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak ialah. Setiap kali beliau bertemu dengan anak-anak maka beliau mengucapkan salam untuk mereka. Ini seperti yang diceritakan oleh Anas r.a bahawa :”Rasulullah SAW berjalan dan bertemu anak-anak, maka baginda mengucapkan salam kepada mereka semua. Dan baginda sering melakukan hal tersebut”.2-Memperlakukan anak-anak dengan sikap lembut, tulus dan penuh kasih sayangSalah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW ialah larangannya yang sangat tegas kepada sesiapa sahaja yang memperlakukan dan berinteraksi dengan anak-anak secara keras dan kasar. Dalam kisah lain, dari Usamah bin Zaid pernah mengutus puteri Rasulullah SAW kepada ayahnya, bahawa anak saya sudah menjelang ajal. Maka beliau mengutus seseorang dan mengirim salam seraya bersabda :”Sesungguhnya apa yang diambil dan diberikan oleh Allah SWT adalah miliknya. Setiap sesuatu disisi Allah SWT memiliki batas akhir yang telah ditentukanNya. Oleh itu bersabarlah kamu dan berharaplah akan adanya pahala” .Oleh itu, ibubapa berperanan penting dalam usaha membentuk sahsiah anak-anak agar menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Ibubapalah yang bertanggungjawab mendisiplinkan anak-anak terutama pada peringkat permulaan. Kegagalan mendidik anak-anak pada peringkat permulaan akan membawa suatu petanda buruk kepada pembentukan disiplin anak-anak.

Thursday, November 3, 2011

Khutbah Terakhir Rasulullah SAW

Wahai Manusia,dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir disini pada hari ini.


Wahai manusia,sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci,maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi.Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan diatas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba,oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.


Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar,maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikuti nya dalam perkara-perkara kecil.


Wahai manusia,sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik,berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.


Wahai manusia ,dengarlah bersungguh-sungguh kata-kata ku ini, Sembahlah Allah, Dirikanlah solat lima kali sehari, Berpuasalah di Bulam Ramadan dan Tunaikanlah Zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat Haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama,tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam Taqwa dan beramal soleh.


Ingatlah,bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan diatas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu Awasilah agar jangan sekali-kali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.


Wahai manusia,tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesumgguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku.


Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain.Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dari ku. Saksikanlah Ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalah Mu kepada hamba-hamba mu.


(Khutbah ini disampaikan oleh Rasullah s.a.w pada 9hb Zulhijjah Tahun 10 Hijrah di Lembah Uranah,Gunung Arafah.)

Wednesday, November 2, 2011

Pejuang Tangguh, As-Syahid Sami Zaidan

Madrasah Brigade al Qassam telah banyak mengeluarkan pahlawan mujahidin, termasuk dari kota Tel. Di antara mereka ada yang menjadi pemimpin besar yang banyak dari mereka menjadi perajurit-perajurit yang tidak dikenali yang kini telah bergabung dalam barisan kafilah syuhada’ Palestin.

Pahlawan kita kali ini adalah satu di antara pejuang Palestia yang menjadi alumni madrasah Brigade al Qassam. Sami Zaidan, seorang pemuda bertaqwa dan wara’ yang mengenal hak Rabbnya, mengenal hak tanah air dan bumi tempat ia berpijak. Dia keluar dari madrasah al Qassam menjadi mujahid berjuang di jalan Allah.

Dialah Sami “Muhammad Samir” Zaidan, lahir di perkampungan Tel berdekatan dengan kota Nablus pada 11 Oktober 1980. Berasal dari keluarga beragama yang hidup dari hasil bertani. Dia adalah anak kelapan dari sebelas bersaudara. Membesar dalam suasana keimanan dan jihad perjuangan. Terdidik mencintai masjid. Sentiasa melaksanakan solat berjema’ah di masjid. Tidak pernah sekalipun terlewatkan solat di masjid, bagaimanapun keadaannya. Selepas solat subuh, mengikuti Halaqah al Qur’an di masjid hingga menghafal (hafidz) al Qur’an secara keseluruhan pada usia 19 tahun.

Pendidikan formal hanya sampai pada tingkat menengah atas. Selanjutnya bekerja bersama orang tuanya sebagai petani. Memiliki sifat kesatria dan matang sejak awalnya. Hal yang paling dikenang ayahnya adalah kebiasaannya dia mudah membuat segala urusan rumah dan yang berkaitan dengan pertaniannya. Bidang ini diusahakannya secara mahir.

Di tengah-tengah kebiadaban Zionis terhadap rakyat Palestin dan tempat-tempat sucinya, dia dapat merasakan pedih dan sakitnya penderitaan yang harus dialami rakyat Palestin akibat oleh kekacauan kaum Zionis. Untuk itu, dia memutuskan bersama dalam barisan Gerakan Perlawanan Islam HAMAS dan aktif dalam berbagai aktiviti dan amal jihad di dalam gerakan.

Begitu intifadhah al Aqsha meletus (September 2000), yang kemudian disusuli keganasan Zionis Israel terhadap rakyat Palestin, pejuang Palestin ini langsung terjun ke medan jihad dan bergabung dalam sayap militan gerakan HAMAS, Brigade Izzuddin al Qassam.

Pembunuhan komandan al Qassam, Mahmud Abu Hanud di Tebing Barat telah mengobarkan tindakan serangan balas sayap militan HAMAS terhadap penjajah Zionis Israel. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Zionis Israel kecuali operasi penangkapan di kalangan mujahidin dan aktivis gerakan HAMAS serta dari kumpulan penentang lainnya.

Sami Zaidan adalah salah satu dari mujahidin Palestin yang turut ditangkap dan disumbat dalam Penjara Pusat di Nablus yang dijaga oleh anggota pasukan keamanan Palestin. Pada saat yang sama pesawat-pesawat dan tank-tank Zionis Israel terus melancarkan gempuran dan pembunuhan terhadap rakyat Palestin.

Sami tetap berada dalam penjara pemerintah Palestin sampai pendudukan penjajah Zionis Israel secara seluruhnya ke atas kota Nablus dan kota-kota lain di Tebing Barat pada musim panas tahun 2002. Setelah keluar dari penjara, pejuang Palestin ini terus bergabung bersama mujahidin Palestin dan anggota al Qassam lainnya untuk melakukan persiapan memburu para penjajah Zionis Israel.

Sejak saat itu, Sami Zaidan tidak pernah lagi melihat keluarga dan kerabatnya. Kerana telah menjadi buruan pihak penjajah Zionis Israel bersama para mujahidin al Qassam. Tinggal di gua-gua dan gunung-gunung, seraya mempersiapkan rencana bersama sahabat-sahabat perjuangannya untuk melakukan tindakan untuk menyerang tempat para penjajah.

Tindakan yang paling hebat yang mana Sami Zaidan turut dalam pelaksanaannya, adalah tindakan menyerang kem Yahudi Emanuel pada 16 Julai 2002 yang mengakibatkan lebih dari 10 orang Israel tewas dan 40 orang lainnya cedera. Sehari setelah tindakan ini, salah seorang teman seperjuangannya di Brigade al Qassam, Ashim Ushaida, gugur syahid.

Setelah tindakan yang dilakukan Brigade al Qassam ini, yang merupakan tindakan kedua di tempat yang sama, pihak penjajah Zionis Israel terus menjalankan operasi penyerbuan di perkampungan Tel dan kota Nablus untuk mencari para pejuang al Qassam. Mereka gempur rumah-rumah pejuang al Qassam yang menjadi buruan serta menangkap keluarga dan kerabatnya, menghancurkan rumah-rumah para pelaku tindakan syahid dan para buruan serta mengancam akan mengapa-apakan keluarga dan kerabat para pejuang ke Jalur Gaza.

Pada suatu malam yang dingin dan gelap, Januari 2002, di perkampungan Tel ada 6 mujahidin al Qassam yang telah duduk di sebuah lokasi di dalam perkampungan. Sementara mata para pengintip pengecut sedang mengintai mereka. Keenam mujahidin Palestin tersebut adalah Nashrudin Ushaida bersama rakan-rekannya, Ashim Ushaida, Sami Zaidan, Umar Ushaida berserta saudaranya Ayub Ushaida dan Nail Ramadhan. Mereka sedang berkumpul membahas dan merencanakan tindakan jihad. Namun tiba-tiba perkampungan Tel telah dipenuhi para militan Zionis Israel bersama dua pesawat heli tempur Apache buatan Amerika. Pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan antara pejuang al Qassam ini dengan pasukan penjajah Zionis Israel hingga mengakibatkan salah seorang pejuang al Qassam Nail Ramadhan gugur syahid.

Pasukan penjajah Zionis Israel mengepung lokasi pertemuan para pejuang al Qassam tersebut dan pada hari itu juga Ayub Ushaida ditangkap, sementara itu Allah menyelamatkan para mujahidin lainnya dan berhasil memboloskan diri. Padahal jarak antara mereka dengan pasukan penjajah Zionis Israel hanya dua meter. Kehendak Ilahi telah mentakdirkan mereka untuk tetap bebas menjadi duri sandungan bagi penjajah Zionis Israel.

Sejak hari pertama bergabung dengan Brigade al Qassam, asy Syahid Sami Zaidan telah mengetahui tabiat jalan yang dipilih untuk dirinya. Jalan yang penuh dengan onak dan duri. Dia tahu benar nasib para mujahidin hanya satu dari dua pilihan, kemenangan nyata dari Allah atau mati syahid di jalan-Nya.

Dia yakin betul, bahwa siapa saja yang ingin berjuang maka dia harus jujur dengan Allah dan dirinya sendiri. Tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan kemalasan dan kelembapannya.


Hari itu, Rabu 1 Januari 2003 pukul 8 malam, Sami bertolak sendirian menuju satu lokasi di jalan antara kem Yahudi Emanuel dan Yetzihar dekat daerah lembah Qana. Setelah memastikan target dia bersiap sambil menunggu target mendekat, patroli penjaga perbatasan yang penuh dengan tentera Zionis Israel bersenjata lengkap. Dia pun tetap menunggu mereka sendirian. Dan pada saat yang tepat, singa al Qassam ini langsung melancarkan para tentera dengan bom dan memuntahkan misiu dari moncong Klasnikov yang disandangnya hingga semua tentera Israel tersungkur antara tewas dan terluka. Setelah yakin semua tentera Zionis Israel tersungkur, singa al Qassam ini melanjutkan episod penyerangan di lokasi lain. Dia sendiri telah memutuskan, hari itu dia bertekad tidak akan kembali kecuali telah syahid menuju syurga Allah.

Begitu rombongan tentera Zionis Israel datang yang dikawal pesawat helikopter Apache buatan Amerika, maka gempuran pun tak dapat dihindari pasukan militan Israel hingga mereka tidak berupaya menghadapi singa al Qassam yang sepertinya menggoncangkan tanah tempat kaki mereka berpijak.

Pertempuran sengit berlangsung lebih dari 3 jam antara pejuang Palestin ini dengan para pengecut tentera Zionis Israel yang terus berundur menghadapi pertempuran. Pada saat itulah pesawat Apache yang biasa digunakan Zionis Israel dalam pelbagai gempuran ke target-target penduduk Palestin memuntahkan roketnya ke posisi singa al Qassam ini hingga sebuah roket menghajar sisi kanannya bersama dengan tembusan timah panas yang dimuntahkan senjata automatik ke tubuh sucinya. Sami pun kemudian menemui syahadah (mati syahid).

Setelah yakin bahwa pejuang Palestin telah gugur syahid, pasukan penjajah Zionis Israel meninggalkannya tergeletak di tanah tanpa memberi khabar kepada pihak berkaitan mengenai jasad yang terkorban. Mereka berharap ada binatang buas atau tabiat alam yang melenyapkan jasadnya. Namun kehendak Allah berbicara lain, dia telah melindungi tubuh pejuang yang telah menjual jiwa dan hidupnya kepada-Nya.

Sepuluh hari kemudian jasad asy Syahid baru ditemukan oleh penggembala kambing saat melalui lokasi di mana Sami menemui syahadah. Penggembala pun segera teringat bunyi bom dan tembakan di lokasi yang kejadian sepuluh hari yang lalu. Setelah mengenali tubuh asy Syahid, dia pun segera kembali ke perkampungan yang memberi khabar keluarganya mengenai apa yang telah dilihatnya.

Ayah asy Syahid mengenang, “Sejak pendudukan pasukan penjajah Zionis Israel atas kota Nablus pada April 2002, saya belum pernah melihat anakku yang telah menjadi buruan pihak militan Zionis Israel. Pada 1 Januari 2003, kami mendengar khabar tentang tindakan di lembah Qana. Paginya, saat kami mendengar berita dari stesyen TV al Manar, disebutkan bahawasanya telah diketahui identiti asy Syahid yang gugur dalam tindakan tersebut, yang tidak lain adalah anakku sendiri Sami Zaidan. Kami pun segera memuji Allah Azza wa Jalla karena anakku telah mendapatkan syahadah di jalan-Nya. Kami pun bersabar dan hanya mengharap pahala di sisi Allah tabaraka wa ta’ala.”

Penduduk perkampungan Tel pun merasa terkejut dengan berita ini, pada awalnya mereka tidak percaya. Karena mereka yakin pasukan penjajah Zionis Israel “menculik” jasad asy Syahid setelah berakhirnya pertempuran, sebab inilah yang biasa dilakukan pihak penjajah Zionis Israel terhadap korban Palestin dalam peristiwa-peristiwa semacam ini. Mereka berkeyakinan bahawa jasad yang ditemukan adalah bukanlah jasad Sami. Hanya saja penduduk menegaskan sejak 10 hari dari pertempuran di lembah Qana tersebut belum pernah ada lagi tindakan yang terjadi. Setelah keluarga bersama penduduk lainnya menuju lokasi mereka baru yakin bahwa itu adalah jasad Sami yang masih utuh dan segar. Benar-benar karamah ilahi terjadi pada kesyahidan singa al Qassam ini.

Mereka yang hadir saat itu, seakan tidak percaya berada di sisi jasad asy Syahid. Karamah lainnya, seperti ditegaskan penduduk perkampungan Tel yang hadir, mereka melihat dengan mata kepala sendiri darah segar masih mencucur dari jasadnya. Darah itu terus mengalir dan tidak mengering, segar dan merah seakan luka itu terjadi beberapa detik yang lalu. Bahkan warna kulitnya pun tidak mengalami perubahan apapun, semerbak bau wangi memenuhi sekitar lokasi.

Itulah sekelumit riwayat asy Syahid Sami “Muhammad Samir” Zaidan, seorang pejuang kuat dan berani yang lahir dari madrasah al Qassam di kota Nablus.

Monday, October 31, 2011

PESANAN AKHIR SEBELUM KEMATIAN

Saudara!


Seandainya kau tangisi kematianku,


Dan kau siram pusaraku dengan airmatamu,


Maka di atas tulang-tulangku


Yang hancur luluh,


Nyalakanlah obor buat umat ini


Dan teruskan perjuangan ke gerbang jayaSaudara!


Kematianku adalah satu perjalanan


Mendapatkan kekasih yang sedang merindu


Taman-taman di syurga Tuhanku bangga menerimaku


Burung-burungnya berkicau riang menyambutku


Bahagialah hidupku di alam abadiSaudara!


Puaka kegelapan pasti akan hancur


Dan alam ini akan disinari fajar lagi


Biarlah rohku terbang mendapatkan rindunya


Janganlah gentar berkelana di alam abadi


Nun di sana fajar sedang memancar.Sayyid Qutb (1906-1966)